Skip to main content

Poszukiwany jest Specjalista od Google Ads, Bing Ads, Social Ads, Programmatic

Jesteśmy dynamiczną i innowacyjną firmą działającą w obszarze marketingu internetowego. W związku z rozwojem naszego zespołu poszukujemy doświadczonego specjalisty, który będzie odpowiedzialny za prowadzenie kampanii Google Ads, Bing Ads, Social Ads oraz programmatic, a także współpracę z portalami horyzontalnymi. Jeśli jesteś gotowy podjąć wyzwanie i osiągać sukcesy, zapraszamy do aplikowania.

 

Obowiązki:

 • Planowanie, implementacja i optymalizacja kampanii reklamowych w Google Ads, Bing Ads, Social Ads i programmatic.
 • Współpraca z portalami horyzontalnymi w celu promocji naszych produktów/usług.
 • Monitorowanie i analiza wyników kampanii, a także dostosowywanie strategii w celu osiągnięcia jak najlepszych rezultatów.
 • Badanie i identyfikacja nowych trendów oraz technologii związanych z Digital Marketingiem.
 • Budowanie ofert dla klientów i doradztwo w zakresie strategii kampanii reklamowych.

Wymagania:

 • Minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku, preferowane w agencji marketingowej.
 • Bardzo dobra znajomość narzędzi Google Ads, Bing Ads, Social Ads oraz platform programmatic.
 • Znajomość technik i strategii kampanii reklamowych, optymalizacji, remarketingu itp.
 • Umiejętność analizy danych i raportowania wyników.
 • Kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów.
 • Bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność zarządzania projektami i priorytetami.
 • Dbałość o szczegóły i umiejętność pracy w zespole.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację.

Oferujemy:

 • Pracę w młodym, dynamicznym i kreatywnym zespole, który nie boi się wyzwań.
 • Możliwość rozwijania się i zdobywania nowych umiejętności w obszarze kampanii w Digital Marketingu.
 • Praca przy ciekawych projektach dla klientów z różnych branż.
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i umiejętności.
 • Środowisko sprzyjające rozwojowi zawodowemu i umożliwiające realizację własnych pomysłów.

 

Jeśli jesteś pasjonatem Digital Marketingu i masz doświadczenie w prowadzeniu skutecznych kampanii reklamowych, chętnie przyjmiemy Cię do naszego zespołu. Wyślij swoje CV i list motywacyjny na adres biuro@hubmedia.pl z tematem “Aplikacja – Specjalista Digital Marketing”.

 

Zgoda na bieżącą
rekrutację

Wysyłając do nas dokumenty aplikacyjne oświadczasz, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przesłanych w CV i liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na powyższe stanowisko przez Hubmedia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Królewicza Jakuba 76 lok 3, 02-956 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000724346, NIP 951-24-58-184. Przyjmujesz do wiadomości, że możesz w dowolnym momencie wycofać tę zgodę.

Zgodnie z art. 13 RODO
informujemy, że:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Hubmedia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Królewicza Jakuba 76 lok 3, 02-956 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000724346, NIP 951-24-58-184, adres e-mail: biuro@hubmedia.pl, zwana dalej Spółką.

2) Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Pani Anna Żmijewska. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: a.zmijewska@cafeprawna.pl

3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podjęcie czynności mających na celu zawarcie umowy); przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO (zgoda);
 • wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

4) W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5) Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), wykształcenie, doświadczenie– jest konieczne do wzięcia udziału w bieżącym procesie rekrutacyjnym (bez tych danych przystąpienie do rekrutacji nie będzie możliwe). Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

7) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom, z których usług korzystamy w tym dostawcy platformy do rekrutacji, firmom headhunterskim lub prawnikom, dostawy oprogramowania Microsoft; oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.

8) Uprzejmie informujemy, że możemy przekazywać Pani/Pana dane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej, co jest np. związane z naszą współpracą z różnymi podmiotami. Ze swojej strony zapewniamy, że dane będą przekazywane do państw wobec których Komisja Europejka wydała decyzję o spełnieniu przez nie odpowiedniego stopnia
ochrony danych osobowych lub z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniające odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazanych danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Ci prawo kopii tych zabezpieczeń.

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

 • maksymalnie 14 dni po zakończeniu procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;
 • do czasu skutecznego cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od udzielenia zgody – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych do przyszłych procesach rekrutacji;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w oparciu o uzasadniony interes.

10) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Account Manager

Zakres obowiązków

 • budowanie i utrzymywanie relacji z klientami,
 • realizowanie wskazanych celów biznesowych,
 • przygotowywanie strategii marketingowych,
 • uczestniczenie w poszczególnych etapach prowadzonego projektu (przygotowanie i prezentacja oferty, prowadzenie negocjacji biznesowych, realizacja projektu, podsumowanie przeprowadzonych działań),
 • zarządzaniem przydzielonym budżetem.

Oczekujemy

 • minimum 2-letniego doświadczenia w obsłudze klienta w działaniach digital marketingowych,
 • znajomości zagadnień szeroko pojętego digital marketingu,
 • doświadczenia we współpracy z dużymi i wymagającymi klientami,
 • znajomości języka angielskiego,
 • biegłej obsługi systemów informatycznych,
 • gotowości do stałego poszerzania wiedzy i kompetencji,
 • samodzielnego koordynowania projektów we współpracy ze wszystkimi działami agencji,
 • komunikatywności.

Co oferujemy

 • pracę w spokojnej i przyjaznej firmie,
 • umowę o pracę,
 • stałe wsparcie wszystkich zespołów.

Zainteresowane osoby, prosimy o przesłanie swojego CV na adres biuro@hubmedia.pl wpisując w temacie Account Menager

Zgoda na bieżącą
rekrutację

Wysyłając do nas dokumenty aplikacyjne oświadczasz, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przesłanych w CV i liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na powyższe stanowisko przez Hubmedia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Królewicza Jakuba 76 lok 3, 02-956 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000724346, NIP 951-24-58-184. Przyjmujesz do wiadomości, że możesz w dowolnym momencie wycofać tę zgodę.

Zgodnie z art. 13 RODO
informujemy, że:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Hubmedia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Królewicza Jakuba 76 lok 3, 02-956 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000724346, NIP 951-24-58-184, adres e-mail: biuro@hubmedia.pl, zwana dalej Spółką.

2) Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Pani Anna Żmijewska. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: a.zmijewska@cafeprawna.pl

3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podjęcie czynności mających na celu zawarcie umowy); przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO (zgoda);
 • wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

4) W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5) Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), wykształcenie, doświadczenie– jest konieczne do wzięcia udziału w bieżącym procesie rekrutacyjnym (bez tych danych przystąpienie do rekrutacji nie będzie możliwe). Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

7) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom, z których usług korzystamy w tym dostawcy platformy do rekrutacji, firmom headhunterskim lub prawnikom, dostawy oprogramowania Microsoft; oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.

8) Uprzejmie informujemy, że możemy przekazywać Pani/Pana dane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej, co jest np. związane z naszą współpracą z różnymi podmiotami. Ze swojej strony zapewniamy, że dane będą przekazywane do państw wobec których Komisja Europejka wydała decyzję o spełnieniu przez nie odpowiedniego stopnia
ochrony danych osobowych lub z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniające odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazanych danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Ci prawo kopii tych zabezpieczeń.

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

 • maksymalnie 14 dni po zakończeniu procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;
 • do czasu skutecznego cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od udzielenia zgody – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych do przyszłych procesach rekrutacji;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w oparciu o uzasadniony interes.

10) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Social Media Specialist

Warszawa

Zadania i obowiązki:

Prowadzenie i planowanie działań reklamowych z wykorzystaniem wszystkich wydawców wchodzących w skład social media:

 • kompleksowe prowadzenie i obsługa profili w mediach społecznościowych (FB, Instagram, Linkedin, inne),
 • tworzenie contentu,
 • przygotowywanie długofalowych strategii content marketingowych oraz różnych treści na potrzeby kampanii/akcji marketingowych w social mediach,
  inicjowanie nowych działań i aktywności online mających na celu budowanie społeczności wokół konkretnej marki,
 • przygotowywanie wycen,
 • rekomendacji kampanii,
 • implementacja kampanii,
 • monitoring i optymalizacja bieżących kampanii,
 • wykorzystywanie standardowych narzędzi badawczych,
 • bieżące raportowanie kampanii i podsumowań,
 • przygotowanie wniosków i rekomendacji dla kolejnych działań,
 • rozliczanie prowadzonych projektów reklamowych

Poszukujemy osoby z minimum 2 letnim doświadczeniem w samodzielnym prowadzeniu projektów w social mediach. Z dobrą znajomością programu Excel, posługującą się językiem angielskim.

Oferujemy:

 • Realizacje projektów dla największych brandów na polskich rynku
 • Szybki rozwój osobisty – praca na samodzielnym stanowisku
 • Współpracę ze specjalistami z zakresu SEO, SEM, content na rynku
 • Pracę w biurze
 • Stałe zatrudnienie

Zainteresowane osoby, prosimy o przesłanie swojego CV na adres biuro@hubmedia.pl wpisując w temacie SOCIAL MEDIA SPECIALIST

Zgoda na bieżącą
rekrutację

Wysyłając do nas dokumenty aplikacyjne oświadczasz, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przesłanych w CV i liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na powyższe stanowisko przez Hubmedia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Królewicza Jakuba 76 lok 3, 02-956 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000724346, NIP 951-24-58-184. Przyjmujesz do wiadomości, że możesz w dowolnym momencie wycofać tę zgodę.

Zgodnie z art. 13 RODO
informujemy, że:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Hubmedia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Królewicza Jakuba 76 lok 3, 02-956 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000724346, NIP 951-24-58-184, adres e-mail: biuro@hubmedia.pl, zwana dalej Spółką.

2) Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest Pani Anna Żmijewska. Z naszym Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: a.zmijewska@cafeprawna.pl

3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (podjęcie czynności mających na celu zawarcie umowy); przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO (zgoda);
 • wypełnienia obowiązków z RODO, np. w zakresie tworzenia rejestrów i ewidencji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych); prawnie uzasadnionym interesem Spółki jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. wycofały zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • 4) W każdej chwili może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5) Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie takich danych, jak: imię i nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), wykształcenie, doświadczenie– jest konieczne do wzięcia udziału w bieżącym procesie rekrutacyjnym (bez tych danych przystąpienie do rekrutacji nie będzie możliwe). Podanie jakichkolwiek innych danych niż wymienione zależy od Pani/Pana uznania, ponieważ ich nie wymagamy.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

7) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione firmom, z których usług korzystamy w tym dostawcy platformy do rekrutacji, firmom headhunterskim lub prawnikom, dostawy oprogramowania Microsoft; oprócz tego możemy zostać zobowiązani, np. na podstawie przepisu prawa, do udostępnienia Pani/Pana danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym.

8) Uprzejmie informujemy, że możemy przekazywać Pani/Pana dane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej, co jest np. związane z naszą współpracą z różnymi podmiotami. Ze swojej strony zapewniamy, że dane będą przekazywane do państw wobec których Komisja Europejka wydała decyzję o spełnieniu przez nie odpowiedniego stopnia
ochrony danych osobowych lub z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych, w tym na podstawie stosownej umowy zawierającej klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, zapewniające odpowiedni sposób zabezpieczenia przekazanych danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Ci prawo kopii tych zabezpieczeń.

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:

 • maksymalnie 14 dni po zakończeniu procesu rekrutacji — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego;
 • do czasu skutecznego cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od udzielenia zgody – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych do przyszłych procesach rekrutacji;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w oparciu o uzasadniony interes.
  10) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

11) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.