Skip to main content

Już 25 stycznia 2023 r. w Warszawie odbędzie się II Kongres ESG „Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”. Wydarzenie zgromadzi ekspertów, przedsiębiorców, naukowców oraz decydentów. Swój udział ma w nim również HUBMEDIA, patron wspierający II edycji Kongresu.

Czym jest ESG?

ESG (Environmental, Social Responsibility and Corporate Governace) oznacza planowanie rozwoju firmy nie tylko w oparciu o przesłanki czysto ekonomiczne, ale również o czynniki pozafinansowe, których trzy filary stanowią:

  • środowisko,
  • odpowiedzialność społeczna,
  • ład korporacyjny.

Od 2023 r. duże firmy i spółki giełdowe będą miały obowiązek raportowania w zakresie ESG, co wpłynie z pewnością w znacznym stopniu na zmianę sposobu zarządzania w tych przedsiębiorstwach, ale także długofalowo na przyszły kształt gospodarki europejskiej.

Dlaczego ESG jest ważne również dla mniejszych przedsiębiorców?

Nowy kierunek rozwoju szeroko pojętego biznesu, który powinien przynosić korzyści wszystkim interesariuszom, lokalnym społecznościom i środowisku naturalnemu, wpłynie pośrednio również na mniejszych przedsiębiorców: dostawców, podwykonawców, firmy współpracujące.

„Ważne, by już dziś polskie firmy oswoiły się z takimi zagadnieniami jak gospodarka w obiegu zamkniętym, ślad węglowy czy różnorodność i inkluzja” – mówi Urszula Jóźwiak, prezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego. Fundacja wraz z Instytutem ESG są organizatorami II Kongresu ESG.

Co będzie głównym tematem II Kongresu ESG?

O ile I Kongres ESG, który odbył się w styczniu 2022 r., stanowił początek dialogu wszystkich zainteresowanych grup i miał na celu wypracowanie rekomendacji dla Polski, o tyle wątkiem przewodnim II Kongresu ESG będzie transformacja zrównoważonego rozwoju, którą wymusiła wojna za naszą wschodnią granicą oraz jej skutki.

„Podczas Kongresu dokonamy próby ewaluacji, w jaki sposób rosyjska agresja na Ukrainę wpłynęła na priorytety ESG w Europie i możliwe scenariusze transformacji zrównoważonego rozwoju w Polsce” – zaznacza Damian Kuraś, dyrektor Instytutu ESG i wiceprezes Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego.

Oczywiście nadal dyskutowane będą standardy ESG w Polsce. Celem II edycji Kongresu jest również szeroka edukacja na temat zrównoważonego rozwoju, promocja wiedzy dotyczącej ESG, nowych przepisów oraz dobrych praktyk. Sesja inauguracyjna zostanie poświęcona roli kobiet we współczesnym świecie w świetle strategii ESG.