Skip to main content

Chcąc emitować reklamy Google AdWords, najpierw trzeba zapoznać się z wymaganiami stawianymi reklamodawcom przez Google. Jak każda sieć reklamowa, i ta ma swój regulamin, którego należy przestrzegać. W ramach kampanii Google Ads można reklamować wiele usług i produktów, jednak są też rzeczy i usługi, dla których reklama zostanie odrzucona odgórnie. I nie tylko dlatego reklama może zostać niewyemitowana. Skuteczność reklamy zależy też od spełnienia wysokich wymagań jakościowych. Zoptymalizowania nowego typu kampanii czy po prostu zmiany strategii ustalania stawek, a przez to zmiany naszego budżetu reklamowego.

Naprawdę istotne jest przestrzeganie sales policy ustalonej przez firmę Google. Złamanie ustanowionych zasad będzie skutkować zablokowaniem reklam. Wprowadzenie ograniczeń ma na celu zapewnienie odbiorcom kampanii reklamowej komfortu i bezpieczeństwa. 

Czym są niedozwolone treści w Google Ads?

Dlaczego mówimy o niedozwolonych treściach? Tak jak w reklamach telewizyjnych nie zobaczymy pewnych usług lub produktów, tak i w reklamach Google nie możemy wyświetlać elementów uznawanych za nieetyczne i nielegalne. Reklamy w wyszukiwarce muszą być zgodne z sales policy ustanowionym przez giganta z Mountain View. To tu, u źródła można znaleźć spis wszystkich niedozwolonych treści. 

Google automatycznie wykrywa czy treści są odpowiednie dla odbiorców na rynku. Wprowadzenie ograniczeń w kampaniach w sieci wyszukiwania ma na celu chronić odbiorców przed produktami i usługami, które mogą wyrządzić szkodę lub krzywdę. Dlatego Google postanowiło wprowadzić ograniczenia, które mają nie tylko usprawnić system reklamowy, ale i sprawić, że w wyszukiwarce każda osoba będzie mogła zobaczyć tylko bezpieczne produkty bądź usługi.

Kampania Google AdWords wprowadziła ograniczenia co do treści reklam ze względu na obowiązujące prawo lub też zagadnienia kulturowe.

Warto też wspomnieć, że nie dla każdego kraju niedozwolone treści będą takie same. Choć Google wymaga dostosowania się do swoich zasad, konieczne jest też dostosowanie reklam w sieci do obowiązującego prawa w konkretnym kraju. Przykładowo w Polsce nie można reklamować środków odurzających czy substancji psychotropowych. Także reklamy papierosów i innych środków tytoniowych nie zostaną wyemitowane. A nawet jeśli na stronie internetowej, która ma być promowana w ten sposób są produkty i wyroby tytoniowe, również taka kampania nie zostanie zaakceptowana. Dlatego do tworzenia reklam trzeba podejść z wiedzą nie tylko zaczerpniętą z sales policy, ale i z polskiego prawa. 

Przykłady kategorii reklam tekstowych, które nie zostaną wyemitowane

Kampanie reklamowe AdWords nie mogą dotyczyć na przykład podróbek produktów. Firmy rokrocznie tracą setki miliardów przez czarny rynek produktów podrobionych. Zatem towary, które są niemal identyczne i naśladują oryginalne, markowe wyroby, ale nie są sprzedawane przez oficjalne strony tychże marek, nie mogą być reklamowane. Dobrym przykładem będą tu perfumy. Sporo marek sprzedaje “produkty inspirowane”. W przypadku sprzedaży produktów tego typu granica jest bardzo cienka i sprzedawany produkt może zostać uznany za podróbkę.
 

Do niedozwolonych treści zalicza się także niebezpieczne produkty lub usługi. Reklama AdWords nie może promować między innymi narkotyków, substancji psychoaktywnych, broni i amunicji, materiałów wybuchowych, produktów tytoniowych czy usług seksualnych.
 

System Google AdWords blokuje też reklamy, które reklamują produkty mające na celu umożliwienie nieuczciwego postępowania – na przykład oprogramowanie komputerowe przeznaczone do łamania zabezpieczeń czy nawet usługi umożliwiające oszustwa w uzyskiwaniu dyplomów szkół różnej kategorii.
 

Za nieodpowiednie treści, które nie będą publikowane w ramach reklamy, uznaje się też szerzenie nienawiści, nietolerancji, dyskryminacji czy przemocy. Produkty czy usługi wspierające takie zachowania lub reklamy napisane wulgarnym językiem również będą usuwane. 

Uczciwa konkurencja za pomocą kampanii Google Ads

Oprócz niedozwolonych treści jest jeszcze wprowadzone ograniczenie mające na celu prowadzenie uczciwej konkurencji. To, że w Twoich reklamach nie pojawiają się niedozwolone treści to jedna sprawa. Druga to korzystanie z Google Shopping i innych form marketingu online zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji. Jako reklamodawca masz obowiązek ustawić swoją kampanię w taki sposób, aby była fair play w stosunku do konkurencji. Każda witryna w sieci, która ma również konto Google Ads zobowiązana jest do przestrzegania prawa reklamy. Możesz wyświetlać reklamy, które nie będą nieuczciwe i nie będą również wprowadzać w błąd konsumentów. Tak stanowi prawo.

Także dane odbiorców reklam podlegają ochronie. Możesz z powodzeniem korzystać z reklamy remarketingowej, ale Twoich odbiorcy muszą wiedzieć, że ich dane są zbierane. Masz możliwość śledzić kroki odbiorców w sieci na swojej stronie, ale musisz dać jasny komunikat, że strona zapisuje takie dane. 

Zakazane praktyki to między innymi zbieranie informacji poufnych w niejasnych celach albo bez odpowiedniego zabezpieczenia zebranych danych. Nawet jeśli takie dane były pozyskiwane jako dobrowolny zapis do newslettera, trzeba zachować najwyższy stopień ich ochrony. Pamiętaj, że jesteś do tego zobowiązany m.in. według przepisów RODO.

Zakazane jest także wprowadzanie odbiorców w błąd. Treść kampanii reklamowej ma podawać odbiorcom wszystkie informacje niezbędne do podjęcia decyzji np. zakupowej. Zarówno treść podana w reklamie, jak i strona docelowa, do której prowadzi link sponsorowany, muszą zawierać wiarygodne, rzetelne i prawdziwe treści. 

Sama trafność również ma znaczenie. Zainteresowany odbiorca, klikając w reklamę, oczekuje, że baner lub link przeniesie go w konkretne miejsce. Inaczej nie masz co oczekiwać na wysoki wynik konwersji w przypadku, gdy link będzie błędnie przenosić potencjalnych konsumentów. Jak i może to być uznane za brak dopasowania a wtedy algorytm Google zablokuje trwającą kampanię. Chcesz wiedzieć, jak kierować reklamy? Zapraszamy do kontaktu!

Co można, a czego nie wolno reklamować w kampanii Google Ads – zasady sales policy Google

Nie wszystko możesz reklamować – inne ograniczenia, o jakich musisz wiedzieć

Oprócz szeregu treści, które w AdWords są całkowicie zakazane, można wyróżnić też treści podlegające ograniczeniom. I również tymi zasadami musisz się kierować, aby utworzyć reklamy, które będą uznane za gotowe do publikacji. 

Do treści podlegających ograniczeniom zalicza się treści erotyczne, reklamy związane z alkoholem, a także wspierające hazard i gry hazardowe. Również kampanie dotyczące opieki zdrowotnej i leków są ograniczone przepisami obowiązującymi w różnym wymiarze, na różnych obszarach.

Oczywiście chronione jest też prawo autorskie, dlatego bez upoważnienia nie można używać treści prawnie chronionych. Dlatego też korzystanie ze znaków towarowych jest ściśle kontrolowane. Choć takie elementy mogą pojawić się wśród wyszukiwanych haseł i możesz sobie pomyśleć, że dodanie ich do swoich grup reklam będzie korzystne, tak nie jest. Wciąż wielu użytkowników sieci nie wie czym są prawa autorskie, dlatego to w twojej gestii leży, aby nie używać takich treści.

Tworzona dla treści politycznych kampania AdWords także będzie musiała być podporządkowana nie tylko zasadom sales policy Google, ale też lokalnym przepisom kampanii wyborczych m.in. ciszy wyborczej. Także usługi finansowe muszą być zgodne z prawem krajowym lub lokalnym, aby mogły być reklamowane w sieci AdWords

Reklamy spędzają sen z powiek każdemu marketorowi. Jednak uzyskując fachową pomoc, możesz uzyskać zwrot z inwestycji i trafić do odbiorców o podobnych zainteresowaniach. Potrzebujesz pomocy w weryfikacji twojego produktu bądź usługi pod względem ograniczeń treści, my zajmujemy się tym na co dzień. 

Google AdWords a standardy jakości

Kampania AdWords musi być przejrzysta, wysokiej jakości i komfortowa dla odbiorcy. Dlatego też oprócz ograniczeń natury prawnej i bezpieczeństwa odbiorców, wprowadzono wymogi redakcyjne i techniczne. Z założenia reklama Google AdWords ma być dla odbiorców interesująca, łatwa w interpretacji i z jasnym przekazem. Unikaj publikowania reklam z jednym słowem kluczowym lub tych składających się jedynie ze zlepku popularnych haseł.

Przykładowym wymaganiem redakcyjnym jest wykorzystywanie standardowych słów, cyfr, znaków interpunkcyjnych i symboli. Niedozwolone praktyki redakcyjne to np. pisanie „PoKeMoNeM”, nadużywanie wielkiej litery – np. GRATIS! – czy po prostu błędy ortograficzne. Treść reklamy nie może być też zbyt ogólnikowa, a także musi nawiązywać do strony docelowej, na jakiej znajdzie się odbiorca po kliknięciu. Gdy zastosujesz to do jednej reklamy, zobaczysz, że ranking reklamy będzie lepszy niż dla treści sporządzonych niestarannie. Google udostępnia swoje wytyczne, aby ułatwić użytkownikom znalezienie interesujących ich ofert.

Strona docelowa musi być dostępna pod podanym w reklamie adresem URL, a sam adres powinien być krótki, ale szczegółowy. Nie może on prowadzić do strony, która dalej przekierowuje użytkownika czy też nie działa, jest w budowie albo nie można jej wyświetlić w standardowych przeglądarkach, jak Chrome. Obecnie większość reklam musi być też przystosowana do wyświetlania na urządzeniach mobilnych. Pamiętaj, że większość osób szuka czegoś w biegu. Nie rzadko, aby zapisać sobie stronę i dokonać zakupu czy przejść do kontaktu później. Dlatego format reklamy, jak i strona docelowa muszą działać również na smartphonach czy tabletach. Aby dowiedzieć się więcej, jak utrzymać standardy jakości, skontaktuj się z nami. 

Każdy reklamodawca może odnieść sukces, gdy zastosuje się do wskazówek

Można z łatwością rozszerzyć działania marketingowe o elastyczne reklamy w sieci reklamowej Google Ads. Wykorzystując raport wyszukiwanych haseł, mając dane o swojej grupie odbiorców i słuchając wskazówek od Google, można podnieść poziom swoich reklam. A tym samym zdobyć nowych klientów i utrzymać zainteresowanie osób, które już wcześniej korzystały z usług firmy.  

Każda kampania AdWords, obojętnie jakiego przedmiotu dotyczy, musi jednak wyglądać profesjonalnie i być komfortowa dla odbiorców na rynku. Jeśli konfiugracja techniczna będzie błęda, twoja reklama nie zostanie opublikowana. Tak samo nie może łamać prawa krajowego czy lokalnego ani sales policy i innych wymagań stawianych przez Google. Pamiętaj, że reklama, którą publikujesz ma zachęcić potencjalnych klientów, aby do ciebie trafili. Potrzebujesz pomocy? Zgłoś się do nas!