Skip to main content

Chcąc emitować reklamy Google AdWords, najpierw trzeba zapoznać się z wymaganiami stawianymi reklamodawcom. Oprócz samych bardzo wysokich wymagań jakościowych, które wpływają między innymi na uzyskaną pozycję reklamy, istotne jest przestrzeganie sales policy ustalonej przez firmę Google. Złamanie ustanowionych zasad będzie skutkować zablokowaniem reklam. Wprowadzenie ograniczeń ma na celu zapewnienie odbiorcom kampanii reklamowej komfortu i bezpieczeństwa.

Niedozwolone treści – tego nie zareklamujesz

sales policy opisano między innymi niedozwolone treści, których nie można reklamować. Kampanie reklamowe AdWords nie mogą dotyczyć na przykład podróbek produktów. Firmy rokrocznie tracą setki miliardów przez czarny rynek produktów podrobionych. Zatem towary, które są niemal identyczne i naśladują oryginalne, markowe wyroby, ale nie są sprzedawane przez oficjalne strony tychże marek, nie mogą być reklamowane.

Do niedozwolonych treści zalicza się także niebezpieczne produkty lub usługi. Reklama AdWords nie może promować między innymi narkotyków, substancji psychoaktywnych, broni i amunicji, materiałów wybuchowych, produktów tytoniowych czy usług seksualnych.

System Google AdWords blokuje też reklamy, które reklamują produkty mające na celu umożliwienie nieuczciwego postępowania – na przykład oprogramowanie komputerowe przeznaczone do łamania zabezpieczeń czy nawet usługi umożliwiające oszustwa w uzyskiwaniu dyplomów szkół różnej kategorii.

Za nieodpowiednie treści, które nie będą publikowane w ramach reklamy, uznaje się też szerzenie nienawiści, nietolerancji, dyskryminacji czy przemocy. Produkty czy usługi wspierające takie zachowania lub reklamy napisane wulgarnym językiem również będą usuwane.

Niedozwolone praktyki – tego nie możesz robić, jeśli chcesz wyemitować reklamy

Oprócz niedozwolonych treści jest jeszcze wprowadzone ograniczenie mające na celu prowadzenie uczciwej konkurencji. Reklamodawcy muszą przestrzegać zasad sieci reklamowej. Ważne jest także prawo reklamy, które też szeroko omawia konkurencję fair play. Reklamy emitowane w AdWords mają być przydatne dla użytkowników. Każda nieuczciwa reklama będzie więc blokowana.

Także dane odbiorców reklam podlegają ochronie. Zakazane praktyki to między innymi zbieranie informacji poufnych w niejasnych celach albo bez odpowiedniego zabezpieczenia zebranych danych. Nawet jeśli takie dane były pozyskiwane jako dobrowolny zapis do newslettera, trzeba zachować najwyższy stopień ich ochrony.

Zakazane jest także wprowadzanie odbiorców w błąd. Treść kampanii reklamowej ma podawać odbiorcom wszystkie informacje niezbędne do podjęcia decyzji np. zakupowej. Zarówno treść podana w reklamie, jak i strona docelowa, do której prowadzi link sponsorowany, muszą zawierać wiarygodne, rzetelne i prawdziwe treści.

Co można, a czego nie wolno reklamować w Google Ads – zasady sales policy Google

Treści reklam, które podlegają ograniczeniom

Oprócz szeregu treści, które w AdWords są całkowicie zakazane, można wyróżnić też treści podlegające ograniczeniom. Kampania Google AdWords wprowadziła ograniczenia co do treści reklam ze względu na obowiązujące prawo lub też zagadnienia kulturowe.

Ponadto inne ograniczenia mogą być włączone wedle lokalizacji, ze względu na prawo obowiązujące w danym kraju. Potrzebujesz pomocy w weryfikacji twojego produktu bądź usługi pod względem ograniczeń treści, my zajmujemy się tym na co dzień.

Do treści podlegających ograniczeniom zalicza się treści erotyczne, reklamy związane z alkoholem, a także wspierające hazard i gry hazardowe. Również kampanie dotyczące opieki zdrowotnej i leków są ograniczone przepisami obowiązującymi w różnym wymiarze, na różnych obszarach.

Oczywiście chronione jest też prawo autorskie, dlatego bez upoważnienia nie można używać treści prawnie chronionych. Dlatego też korzystanie ze znaków towarowych jest ściśle kontrolowane.

Tworzona dla treści politycznych kampania AdWords także będzie musiała być podporządkowana nie tylko zasadom sales policy Google, ale też lokalnym przepisom kampanii wyborczych m.in. ciszy wyborczej. Także usługi finansowe muszą być zgodne z prawem krajowym lub lokalnym, aby mogły być reklamowane w sieci AdWords.

Google AdWords a standardy jakości

Kampania AdWords musi być przejrzysta, wysokiej jakości i komfortowa dla odbiorcy. Dlatego też oprócz ograniczeń natury prawnej i bezpieczeństwa odbiorców, wprowadzono wymogi redakcyjne i techniczne. Z założenia reklama Google AdWords ma być dla odbiorców interesująca, łatwa w interpretacji i z jasnym przekazem.

Przykładowym wymaganiem redakcyjnym jest wykorzystywanie standardowych słów, cyfr, znaków interpunkcyjnych i symboli. Niedozwolone praktyki redakcyjne to np. pisanie „PoKeMoNeM”, nadużywanie wielkiej litery – np. GRATIS! – czy po prostu błędy ortograficzne. Treść reklamy nie może być też zbyt ogólnikowa, a także musi nawiązywać do strony docelowej, na jakiej znajdzie się odbiorca po kliknięciu.

Strona docelowa musi być dostępna pod podanym w reklamie adresem URL, a sam adres powinien być krótki, ale szczegółowy. Nie może on prowadzić do strony, która dalej przekierowuje użytkownika czy też nie działa, jest w budowie albo nie można jej wyświetlić w standardowych przeglądarkach. Aby dowiedzieć się więcej jak utrzymać standardy jakości, skontaktuj się z nami.

Każda kampania AdWords, obojętnie jakiego przedmiotu dotyczy, musi wyglądać profesjonalnie i być komfortowa dla odbiorców. A ponadto nie może łamać prawa krajowego czy lokalnego ani sales policy i innych wymagań stawianych przez Google.